depov_links2020-12-14T18:09:35+01:00

Veel gestelde vragen

Wat is een oldtimer2017-04-18T09:30:49+02:00

Definitie volgens het art. 2, §2, 7° van het K.B. 15.03.1968 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (BS 23.03.1968).
De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, namelijk een O-plaat.

Wanneer bereikt de oldtimer de leeftijd van 25 jaar?2017-04-18T09:30:37+02:00

Het is een vaak gestelde vraag! Het is de eerste inschrijvingsdatum die van toepassing is om de leeftijd van het voertuig te bepalen. Deze datum vind je terug op het inschrijvingsbewijs. Zo kan het best zijn dat een voertuig gebouwd werd in 1972 maar pas voor de eerste maal ingeschreven werd in 1974.

Ga naar de bovenkant